Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0107/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0026

Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.5. Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluții B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 și B8-0126/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0107/2014

(care înlocuiește B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 și B8-0126/2014):

depusă de următorii deputați:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;

Nirj Deva și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0026)

(Propunerile de rezoluții B8-0115/2014 și B8-0124/2014 au devenit caduce.)

Intervenție

Beatrix von Storch.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate