Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0107/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0026

Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

10.5. EU:s reaktion på utbrottet av ebola (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 och B8-0126/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0107/2014

(ersätter B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 och B8-0126/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen;

Nirj Deva och Jan Zahradil för ECR-gruppen;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0026)

(Resolutionsförslagen B8-0115/2014 och B8-0124/2014 bortföll.)

Inlägg

Beatrix von Storch.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy