Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2843(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0109/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0027

Protokoll
Neljapäev, 18. september 2014 - Strasbourg

10.6. Olukord Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetung, sh vähemuste tagakiusamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 ja B8-0138/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0109/2014/rev.2

(asendades B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 ja B8-0138/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon ja Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0027)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0130/2014 ja B8-0137/2014 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika