Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0109/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0027

Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

10.6. Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 ja B8-0138/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0109/2014/rev.2

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 ja B8-0138/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0027)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0130/2014 ja B8-0137/2014 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö