Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2843(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0109/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0027

Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.6. Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 și B8-0138/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0109/2014/rev.2

(care înlocuiește B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 și B8-0138/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon și Afzal Khan, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake și Louis Michel, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0027)

(Propunerile de rezoluții B8-0130/2014 și B8-0137/2014 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate