Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0109/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0027

Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

10.6. Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 och B8-0138/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0109/2014/rev.2

(ersätter B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 och B8-0138/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić och Anna Záborská för PPE-gruppen;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon och Afzal Khan för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake och Louis Michel för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0027)

(Resolutionsförslagen B8-0130/2014 och B8-0137/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy