Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2844(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0111/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0028

Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

10.7. Situatie in Libië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 en B8-0136/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0111/2014

(ter vervanging van B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 en B8-0135/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2014)0028)

(Ontwerpresoluties B8-0133/2014 en B8-0136/2014 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid