Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2844(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0111/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0028

Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.7. Situația din Libia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 și B8-0136/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0111/2014

(care înlocuiește B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 și B8-0135/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius și Louis Michel, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0028)

(Propunerile de rezoluții B8-0133/2014 și B8-0136/2014 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate