Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0111/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0028

Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

10.7. Situationen i Libyen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 och B8-0136/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0111/2014

(ersätter B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 och B8-0135/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Ana Gomes för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius och Louis Michel för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0028)

(Resolutionsförslagen B8-0133/2014 och B8-0136/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy