Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2845(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0117/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0029

Протокол
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - Страсбург

10.8. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 и B8-0141/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0112/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0113/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0116/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0117/2014

(за замяна на B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 и B8-0141/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Мария Габриел, Davor Ivo Stier и Dubravka Šuica, от името на групата PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz и Afzal Khan, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE;

Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao.

приема се (P8_TA(2014)0029)

Изказвания

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein и Pervenche Berès относно протичането на гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност