Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2845(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0117/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0029

Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

10.8. Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 en B8-0141/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0112/2014

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0113/2014

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0116/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0117/2014

(ter vervanging van B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 en B8-0141/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz en Afzal Khan, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2014)0029)

Het woord werd gevoerd door:

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein en Pervenche Berès over het verloop van de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid