Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2845(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0117/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0029

Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

10.8. Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 a B8-0141/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-0112/2014

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0113/2014

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0116/2014

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0117/2014

(nahrádzajúci B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 a B8-0141/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0029)

Vystúpenia:

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein a Pervenche Berès k priebehu hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia