Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0117/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0029

Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

10.8. Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 och B8-0141/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0112/2014

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0113/2014

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0116/2014

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0117/2014

(ersätter B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 och B8-0141/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier och Dubravka Šuica för PPE-gruppen;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz och Afzal Khan för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0029)

Inlägg:

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein och Pervenche Berès yttrade sig om genomförandet av omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy