Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2781(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0081/2014

Předložené texty :

B8-0081/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk

10.9. Nařízení v přenesené pravomoci – produkty pocházející z některých států (AKT) (hlasování)
CRE

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL a Ska Keller za skupinu Verts/ALE: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../… ze dne 25. července 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Právní upozornění - Ochrana soukromí