Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2781(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0081/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0081/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

10.9. Delegoitu asetus - Tietyistä valtioista (AKT) peräisin olevat tuotteet (äänestys)
CRE

Helmut Scholzin, Marie-Christine Vergiat'n, Dimitrios Papadimoulisin ja Sofia Sakorafan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Ska Kellerin Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o …/…, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013, liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö