Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2781(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0081/2014

Teksty złożone :

B8-0081/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

10.9. Rozporządzenie delegowane - produkty pochodzące z niektórych państw AKP (głosowanie)
CRE

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL oraz Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/…z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności