Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2781(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0081/2014

Texte depuse :

B8-0081/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.9. Regulament delegat - produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) (vot)
Stenograma

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE: Regulamentul delegat (UE) ne. .../... al Comisiei din 25 iulie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (2014/2781(DEA)) (B8-0081/2014)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Aviz juridic - Politica de confidențialitate