Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2781(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0081/2014

Predkladané texty :

B8-0081/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

10.9. Delegované nariadenie – výrobky s pôvodom v určitých AKT štátoch (hlasovanie)
CRE

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili poslanci Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, a Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia