Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid