Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka och Sirpa Pietikäinen

EU:s reaktion på utbrottet av ebola(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská och Sirpa Pietikäinen

Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor och Anna Záborská

Situationen i Libyen – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds och Ernest Urtasun.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy