Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk

14. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržela níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))

předáno příslušný výbor: ENVI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 19. září 2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí