Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 18. rujna 2014. - Strasbourg

16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2014.: Stajalište Vijeća od 14. srpnja 2014. (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

2) zastupnika

2.1) prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o nedovoljnoj transparentnosti u pregovorima o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP) (B8-0078/2014)

upućeno

nadležni :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uporabi „materijalnih reakcija na deformacije prostora i vremenaˮ za razvoj čistih tehnologija i odlaganje radioaktivnih tvari (B8-0079/2014)

upućeno

nadležni :

ITRE

- Udo Voigt. Prijedlog rezolucije o zaštiti temeljnih i ljudskih prava u Grčkoj (B8-0080/2014)

upućeno

nadležni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lošem vremenu u sjevernoj Italiji i opasnostima za pčelarstvo (B8-0083/2014)

upućeno

nadležni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lošem vremenu i krizi turističkog sektora u regiji Veneto (B8-0084/2014)

upućeno

nadležni :

TRAN

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o krizi poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Italiji i regiji Veneto nakon ruskog embarga te zahtjevu za izvanredna sredstva Zajednice i europski plan podrške (B8-0085/2014)

upućeno

nadležni :

AGRI

2.2) prijedlozi izmjene Poslovnika (članak 227. Poslovnika)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Prijedlog izmjene članka 117. Poslovnika Europskog parlamenta (Izbor predsjednika Komisije) i Priloga XVI. (Smjernice za odobrenje Komisije) (B8-0082/2014)

upućeno

nadležni :

AFCO

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti