Index 
Jegyzőkönyv
PDF 256kWORD 181k
2014. szeptember 18., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 3.Az ukrajnai helyzet és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Az EU válasza az ebolajárványra (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A líbiai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.Az Unió éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)
 9.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
9.1.Az emberijog-védők üldözése Azerbajdzsánban
  
9.2.Burundi, különösen Pierre Claver Mbonimpa ügye
  
9.3.Az emberi jogok megsértése Bangladesben
 10.Szavazások órája
  
10.1.Az emberijog-védők üldözése Azerbajdzsánban (szavazás)
  
10.2.Burundi, különösen Pierre Claver Mbonimpa ügye (szavazás)
  
10.3.Az emberi jogok megsértése Bangladesben (szavazás)
  
10.4.Az ukrajnai helyzet és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzete (szavazás)
  
10.5.Az EU válasza az ebolajárványra (szavazás)
  
10.6.Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (szavazás)
  
10.7.A líbiai helyzet (szavazás)
  
10.8.Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe (szavazás)
  
10.9.Felhatalmazáson alapuló rendelet – bizonyos AKCS-államokból származó termékek (szavazás)
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az ECR, S&D és EFDD képviselőcsoportok kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi kinevezéseket:

BUDG bizottság : Zbigniew Kuźmiuk Ryszard Czarnecki helyett

A pánafrikai parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Linda McAvan

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: David Borrelli Kristina Winberg helyett.


3. Az ukrajnai helyzet és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzete (2014/2841(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 16. (2014.9.16-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė és Vincent Peillon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski és Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről 2014/2841(RSP) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, Schöpflin György, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß és Lorenzo Cesa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról 2014/2841(RSP) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka és Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról 2014/2841(RSP) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Meszerics Tamás, Heidi Hautala, Jávor Benedek, Bas Eickhout, Indrek Tarand és Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről 2014/2841(RSP) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról 2014/2841(RSP) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis és Iveta Grigule, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról 2014/2841(RSP) (B8-0129/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


4. Az EU válasza az ebolajárványra (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU válasza az ebolajárványra (2014/2842(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 17 (2014.9.17-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Nirj Deva és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli és Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel és Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0126/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


5. Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (2014/2843(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 17 (2014.9.17-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun és Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tőkés László, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Hölvényi György, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis és Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis és Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0138/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


6. A líbiai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2014/2844(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 17 (2014.9.17-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Barbara Lochbihler, Meszerics Tamás, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0111/2014) ;

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula és Vincent Peillon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0131/2014) ;

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa és Georgios Katrougkalos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről 2014/2844(RSP) (B8-0136/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


7. Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Izrael és Palesztina szerepe a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe (2014/2845(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 17 (2014.9.17-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos és Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP) (B8-0112/2014);

- Meszerics Tamás, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler és Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala és Miltiadis Kyrkos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden és Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez és Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről 2014/2845(RSP) (B8-0141/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


8. Az Unió éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Unió éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karol Karski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser, független, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Gál Kinga, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder és Ramón Jáuregui Atondo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Renato Soru, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique és Soraya Post.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Corina CREŢU alelnök


9. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2014.9.16-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


9.1. Az emberijog-védők üldözése Azerbajdzsánban

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 et B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Felszólal: Ivo Vajgl a vita lefolyásáról.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao és Molly Scott Cato előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivo Vajgl.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


9.2. Burundi, különösen Pierre Claver Mbonimpa ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 et B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat és Judith Sargentini előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Gianluca Buonanno (Az elnök helytelennek nyilvánítja ez utóbbi képviselő szóhasználatát, és felszólítja, hogy kérjen elnézést.).

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


9.3. Az emberi jogok megsértése Bangladesben

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 et B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo és Jean Lambert előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt és Franz Obermayr.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marc Tarabella.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Az emberijog-védők üldözése Azerbajdzsánban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 és B8-0099/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0090/2014

(amely a B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 és B8-0099/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Sógor Csaba, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tőkés László és Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini és Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Ulrike Lunacek, Meszerics Tamás, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0022)

(A B8-0098/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalás

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, különösen Pierre Claver Mbonimpa ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 és B8-0106/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0086/2014/rev.1

(amely a B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 és B8-0106/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús és Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano és Goffredo Maria Bettini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2014)0023)


10.3. Az emberi jogok megsértése Bangladesben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 és B8-0105/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0097/2014/rev.1

(amely a B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 és B8-0105/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda és Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská és Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0024)


10.4. Az ukrajnai helyzet és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 és B8-0129/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0118/2014/jav.1

(amely a B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 és B8-0128/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, Schöpflin György, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan és Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski és Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel és Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis és Iveta Grigule.

Elfogadva (P8_TA(2014)0025)

(A B8-0125/2014 és B8-0129/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Petras Auštrevičius, aki szóbeli módosítást javasol a 4. módosításhoz, amit elfogadtak, és Knut Fleckenstein, aki szóbeli módosítást javasol a 10. módosításhoz, amit elfogadtak.


10.5. Az EU válasza az ebolajárványra (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 és B8-0126/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0107/2014

(amely a B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 és B8-0126/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Nirj Deva és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0026)

(A B8-0115/2014 és B8-0124/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalás

Beatrix von Storch.


10.6. Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 és B8-0138/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0109/2014/rev.2

(amely a B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 és B8-0138/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Tőkés László, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Hölvényi György, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0027)

(A B8-0130/2014 és B8-0137/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


10.7. A líbiai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 és B8-0136/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0111/2014

(amely a B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 és B8-0135/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0028)

(A B8-0133/2014 és B8-0136/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


10.8. Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 és B8-0141/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0112/2014

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0113/2014

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0116/2014

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0117/2014

(amely a B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 és B8-0141/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez és Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0029)

Felszólalások

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein és Pervenche Berès a szavazás lefolyásáról.


10.9. Felhatalmazáson alapuló rendelet – bizonyos AKCS-államokból származó termékek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 105. cikke (4) bekezdésének megfelelően az alábbi képviselők nyújtottak be: Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, et Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében: a Bizottság 2014. július 25-i, a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, a 2013. május 21-i 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel a több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében módosított 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító, felhatalmazáson alapuló rendeletéről 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az ukrajnai helyzet és az EU–Oroszország kapcsolatok jelenlegi helyzete – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka és Sirpa Pietikäinen

Az EU válasza az ebolajárványra(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská és Sirpa Pietikäinen

Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor és Anna Záborská

A líbiai helyzet – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds és Ernest Urtasun.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))

utalva illetékes: ENVI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2014. szeptember 19.


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérésének módosításai

EMPL bizottság

- Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
utalva illetékes: JURI
vélemény: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013.december2-i intézményközi megállapodás 13.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (kérelem: EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- 2. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2014. július 14-i álláspontja (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

2.1) állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Javaslat a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások átláthatóságának hiányáról szóló európai parlamenti állásfoglalásra (B8-0078/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a „tér-idő torzulással kapcsolatos reakcióanyagok” tiszta energiák fejlesztése során történő felhasználásáról és a radioaktív anyagok kezeléséről (B8-0079/2014)

utalva

illetékes :

ITRE

- Udo Voigt. Állásfoglalásra irányuló indítvány az alapvető és emberi jogok Görögországon belüli védelméről (B8-0080/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a rossz időjárási viszonyokról Észak-Olaszországban és a méhészetet érintő veszélyekről (B8-0083/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a rossz időjárási viszonyokról és az idegenforgalmi ágazat válságáról Veneto tartományban (B8-0084/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz és a venetói élelmiszeripar orosz embargó utáni válságáról, valamint rendkívüli közösségi pénzeszközök és egy európai támogatási terv igényléséről (B8-0085/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

2.2) javaslatok az eljárási szabályzat módosítására (az eljárási szabályzat 227. cikke)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Javaslat az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítására – A 117. cikk (Az Európai Bizottság elnökének megválasztása) és a XVI. melléklet (A Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások) módosítása (B8-0082/2014)

utalva

illetékes :

AFCO


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. október 20–23.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat