Indiċi 
Minuti
PDF 252kWORD 179k
Il-Ħamis, 18 ta' Settembru 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 3.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Reazzjoni tal-UE għall-epidemija tal-Ebola (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attakk tal-IS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Is-sitwazzjoni fil-Libja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Iżrael-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.Rapport Annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja (dibattitu)
 9.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  9.1.Persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan
  9.2.Burundi, b'mod partikolari l-każ ta' Pierre Claver Mbonimpa
  9.3.Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan (votazzjoni)
  10.2.Burundi, b'mod partikolari l-każ ta' Pierre Claver Mbonimpa (votazzjoni)
  10.3.Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx (votazzjoni)
  10.4.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Russja (votazzjoni)
  10.5.Reazzjoni tal-UE għall-epidemija tal-Ebola (votazzjoni)
  10.6.Is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attakk tal-IS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (votazzjoni)
  10.7.Is-sitwazzjoni fil-Libja (votazzjoni)
  10.8.Iżrael-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE (votazzjoni)
  10.9.Regolament Delegat - prodotti li joriġinaw minn ċerti Stati AKP (votazzjoni)
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dokumenti mressqa
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi ECR, S&D u EFDD, il-Parlament irratifika l-ħatriet segwenti:

Kumitat BUDG: Zbigniew Kuźmiuk minflok Ryszard Czarnecki

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Parlament Pan-Afrikan: Linda McAvan

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: David Borrelli minflok Kristina Winberg.


3. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Russja (2014/2841(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Settembru 2014 (punt 4 tal- Minuti ta' 16.9.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė u Vincent Peillon f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u l-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski u Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß u Lorenzo Cesa f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja (2014/2841(RSP)) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka u Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u l-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja (2014/2841(RSP)) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand u Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u l-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja (2014/2841(RSP)) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis u Iveta Grigule f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja (2014/2841(RSP)) (B8-0129/2014).

Votazzjoni: punt 10.4 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


4. Reazzjoni tal-UE għall-epidemija tal-Ebola (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Reazzjoni tal-UE għall-epidemija tal-Ebola (2014/2842(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Settembru 2014 (punt 13 tal- Minuti ta' 17.9.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Nirj Deva u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-rispons tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes u Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-rispons tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-risposta tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar ir-risposta tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-rispons tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli u Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-risposta tal-UE għat-tifqigħa tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel u Francesc Gambús f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-rispons tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Votazzjoni: punt 10.5 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


5. Is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attakk tal-IS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attakk tal-IS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Settembru 2014 (punt 15 tal- Minuti ta' 17.9.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun u Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-offensiva ISIS (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis u Francesc Gambús f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-offensiva ISIS (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoritajiet (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis u Miroslav Poche f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Votazzjoni: punt 10.6 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


6. Is-sitwazzjoni fil-Libja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Settembru 2014 (punt 16 tal- Minuti ta' 17.9.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos u Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014) ;

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula u Vincent Peillon f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis u Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014) ;

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa u Georgios Katrougkalos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Libja (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Votazzjoni: punt 10.7 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


7. Iżrael-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Iżrael-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Settembru 2014 (punt 18 tal- Minuti ta' 17.9.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos u Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler u Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala u Miltiadis Kyrkos f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier u Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden u Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez u Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta' Gaża u r-rwol tal-UE (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Votazzjoni: punt 10.8 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


8. Rapport Annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Rapport Annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-Grupp S&D, Karol Karski f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser Membru mhux affiljat, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder u Ramón Jáuregui Atondo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Renato Soru, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique u Soraya Post.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Corina CREŢU
Viċi President


9. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 16.9.2014.)


9.1. Persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 u B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Intervent ta': Ivo Vajgl dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao u Molly Scott Cato ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Ana Gomes.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivo Vajgl.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


9.2. Burundi, b'mod partikolari l-każ ta' Pierre Claver Mbonimpa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 u B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat u Judith Sargentini ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Gianluca Buonanno (il-President iddikjarat bħala mhux xieraq il-vokabularju użat min dan l-aħħar Membru u stidnitu jitlob skuża).

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 18.9.2014.


9.3. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 u B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo u Jean Lambert ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt u Franz Obermayr.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marc Tarabella.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 18.9.2014.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 u B8-0099/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0090/2014

(flok B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 u B8-0099/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés u Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini u Luigi Morgano f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek u Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler u Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0022)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0098/2014 iddekadiet.)

Intervent

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, b'mod partikolari l-każ ta' Pierre Claver Mbonimpa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 u B8-0106/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0086/2014/rev.1

(flok B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 u B8-0106/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús u Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano u Goffredo Maria Bettini f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš u Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0023)


10.3. Ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 u B8-0105/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0097/2014/rev.1

(flok B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 u B8-0105/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda u Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Luigi Morgano f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská u Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica u Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Jean Lambert u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0024)


10.4. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Russja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 u B8-0129/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0118/2014/rev.1

(flok B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 u B8-0128/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan u Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski u Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel u Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE;

Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis u Iveta Grigule.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0025)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0125/2014 u B8-0129/2014 iddekadew.)

Interventi

Petras Auštrevičius biex iressaq emenda orali għall-emenda 4, li ġiet aċċettata, u Knut Fleckenstein biex iressaq emenda orali għall-emenda 10, li ġiet aċċettata.


10.5. Reazzjoni tal-UE għall-epidemija tal-Ebola (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 u B8-0126/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0107/2014

(flok B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 u B8-0126/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D;

Nirj Deva u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert u Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0026)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0115/2014 u B8-0124/2014 iddekadew.)

Intervent

Beatrix von Storch.


10.6. Is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attakk tal-IS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 u B8-0138/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0109/2014/rev.2

(flok B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 u B8-0138/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0027)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0130/2014 u B8-0137/2014 iddekadew.)


10.7. Is-sitwazzjoni fil-Libja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 u B8-0136/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0111/2014

(flok B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 u B8-0135/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE;

Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0028)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0133/2014 u B8-0136/2014 iddekadew.)


10.8. Iżrael-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 u B8-0141/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0112/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0113/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0116/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0117/2014

(flok B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 u B8-0141/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier u Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE;

Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2014)0029)

Interventi

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein u Pervenche Berès dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.


10.9. Regolament Delegat - prodotti li joriġinaw minn ċerti Stati AKP (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 105(4), tar-Regoli ta' Proċeduri, mill-Membri Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis u Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE: Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tal-25 ta' Lulju 2014 li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1528/2007 tal-Kunsill li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika, kif emendat mir-Regolament (UE) 527/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 fir-rigward tal-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mil-lista ta' reġjuni jew stati li kkonkludew in-negozjati 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Is-sitwazzjoni fl-Ukraina u s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Russja – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka u Sirpa Pietikäinen

Reazzjoni tal-UE għall-epidemija tal-Ebola(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská u Sirpa Pietikäinen

Is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attakk tal-IS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor u Anna Záborská

Is-sitwazzjoni fil-Libja – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Iżrael-Palestina wara l-kunflitt ta' Gaża u r-rwol tal-UE – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds u Ernest Urtasun.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


14. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbret, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċeviet mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) fit-territorju tagħhom (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))

irriferut responsabbli: ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 19 ta' Settembru 2014.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati

Kumitat EMPL

- Kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata b'membru uniku (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
irriferut responsabbli: JURI
opinjoni: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-Punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

EMPL, REGI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2 għall-baġit ġenerali għall-2014: Pożizzjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Lulju 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-Membri

2.1) mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' trasparenza fin-negozjati tas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (B8-0078/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tar-"reazzjonijiet materjali b'deformazzjoni spazju-temporali (DST)" għall-iżvilupp ta' teknoloġiji nodfa u l-ipproċessar ta' sustanzi radjuattivi (B8-0079/2014)

irriferut

responsabbli:

ITRE

- Udo Voigt. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem fil-Greċja (B8-0080/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltemp fit-Tramuntana tal-Italja u r-riskji għall-apikultura (B8-0083/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltemp u l-kriżi fis-settur turistiku fil-Veneto (B8-0084/2014)

irriferut

responsabbli:

TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tas-settur agroalimentari Taljan u tar-reġjun tal-Veneto bħala konsegwenza tal-embargo Russu u t-talba għal fondi Komunitarji straordinarji u pjan Ewropew ta' sostenn (B8-0085/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

2.2) proposti biex jiġu emendati r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 227 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Proposta għal emenda tal-Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew - (Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni) u tal-Anness XVI (Linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni) (B8-0082/2014)

irriferut

responsabbli:

AFCO


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 20 sad-data 23 ta' Ottubru 2014.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Avviż legali - Politika tal-privatezza