Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - Strasbourg

3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta

- neuvoston päätös, tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi sekä päätöksen 2014/648/EU, Euratom kumoamisesta ja korvaamisesta (N8-0038/2014 – INST 497)

asiasta vastaavat valiokunnat: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (2014/2059(INI)) - ECON -valiokunta (yhteistyöhön osallistuva valiokunta) - Esittelijä: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 374/2014 muuttamisesta (COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö