Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - Strasbourg

5. Työllisyyttä Euroopassa käsitelleen korkean tason konferenssin tulokset (Milano, 8. lokakuuta) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Työllisyyttä Euroopassa käsitelleen korkean tason konferenssin tulokset (Milano, 8. lokakuuta) (2014/2898(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dominique Martin, Siegfried Mureșan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Richard Sulík, Martina Dlabajová, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Laura Agea, Eva Paunova, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Nathalie Griesbeck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Tania González Peñas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Agnes Jongerius, Mara Bizzotto, Brando Benifei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tiziana Beghin, Javi López, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Maria Arena, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, ja Eva Kaili, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ádám Kósa, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka ja Milan Zver.

Puheenvuorot: László Andor ja Benedetto Della Vedova.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö