Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2059(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0019/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0019/2014

Keskustelut :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Äänestykset :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0038

Pöytäkirja
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - Strasbourg

6. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano [2014/2059(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Philippe De Backer esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sergio Gaetano Cofferati (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Sampo Terho ECR-ryhmän puolesta, Richard Sulík, Tibor Szanyi, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Grapini ja Bernd Lucke, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Burkhard Balz, Jutta Steinruck, Kay Swinburne, Antanas Guoga, Matt Carthy, Jean Lambert, Bernard Monot, Pablo Zalba Bidegain, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Martina Dlabajová, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Fulvio Martusciello, Isabelle Thomas, Bernd Lucke, Davor Škrlec, Marco Zanni, Markus Ferber, Vilija Blinkevičiūtė, Sander Loones, Gerolf Annemans, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Notis Marias, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Beatrix von Storch (joka otti esille myös mietinnön eri kieliversioiden saatavuuden), Marco Valli, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, Werner Langen, Siôn Simon, Ivana Maletić, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab, Jonás Fernández, Siegfried Mureșan, Alfred Sant, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová, Emmanouil Glezos ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Benedetto Della Vedova ja Philippe De Backer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2014, kohta 4.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö