Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2059(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0019/2014

Pateikti tekstai :

A8-0019/2014

Debatai :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Balsavimas :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0038

Protokolas
Antradienis, 2014 m. spalio 21 d. - Strasbūras

6. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2014 m. prioritetų įgyvendinimas (diskusijos)
CRE

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2014 m. prioritetų įgyvendinimas.“ [2014/2059(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Philippe De Backer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Nils Torvalds (BUDG komiteto nuomonės referentas), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL komiteto nuomonės referentas), Nils Torvalds (ENVI komiteto nuomonės referentas), Sergio Gaetano Cofferati (IMCO komiteto nuomonės referentas), Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Sampo Terho ECR frakcijos vardu, Richard Sulík, Tibor Szanyi, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Maria Grapini ir Bernd Lucke), Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, Burkhard Balz, Jutta Steinruck, Kay Swinburne, Antanas Guoga, Matt Carthy, Jean Lambert, Bernard Monot, Pablo Zalba Bidegain, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Martina Dlabajová, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Fulvio Martusciello, Isabelle Thomas, Bernd Lucke, Davor Škrlec, Marco Zanni, Markus Ferber, Vilija Blinkevičiūtė, Sander Loones, Gerolf Annemans, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Notis Marias, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Beatrix von Storch (ji taip pat pateikė klausimą apie įvairių pranešimo kalbinių versijų prieinamumą), Marco Valli, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, Werner Langen, Siôn Simon, Ivana Maletić, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab, Jonás Fernández, Siegfried Mureșan, Alfred Sant, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski ir Ildikó Gáll-Pelcz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová, Emmanouil Glezos ir Bill Etheridge.

Kalbėjo: Jyrki Katainen, Benedetto Della Vedova ir Philippe De Backer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 4.5 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika