Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2059(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0019/2014

Teksty złożone :

A8-0019/2014

Debaty :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0038

Protokół
Wtorek, 21 października 2014 r. - Strasburg

6. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2014 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: wdrożenie priorytetów na rok 2014 [2014/2059(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Philippe De Backer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Sergio Gaetano Cofferati (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Sampo Terho w imieniu grupy ECR, Richard Sulík, Tibor Szanyi, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE (odpowiedziała ona również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini i Bernda Lucke), Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe, niezrzeszony, Burkhard Balz, Jutta Steinruck, Kay Swinburne, Antanas Guoga, Matt Carthy, Jean Lambert, Bernard Monot, Pablo Zalba Bidegain, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Martina Dlabajová, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Fulvio Martusciello, Isabelle Thomas, Bernd Lucke, Davor Škrlec, Marco Zanni, Markus Ferber, Vilija Blinkevičiūtė, Sander Loones, Gerolf Annemans, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Notis Marias, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Beatrix von Storch, która poruszyła również kwestię dostępności sprawozdania w różnych wersjach językowych, Marco Valli, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, Werner Langen, Siôn Simon, Ivana Maletić, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab, Jonás Fernández, Siegfried Mureșan, Alfred Sant, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski i Ildikó Gáll-Pelcz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová, Emmanouil Glezos i Bill Etheridge.

Głos zabrali: Jyrki Katainen, Benedetto Della Vedova i Philippe De Backer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 22.10.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności