Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

7. Bildande av en politisk grupp

Sammanträdets talman meddelade att parlamentets talman hade informerats om bildandet, i enlighet med artikel 32.2 i arbetsordningen, av följande politiska grupp:

- Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD): 48 ledamöter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy