Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2065(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0015/2014

Ingivna texter :

A8-0015/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/10/2014 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0031

Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

8.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien) [COM(2014)0532 - C8-0126/2014 - 2014/2065(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A8-0015/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0031)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy