Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2076(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0016/2014

Ingivna texter :

A8-0016/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/10/2014 - 8.4
CRE 21/10/2014 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0033

Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

8.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/006 FR/PSA från Frankrike) [COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0016/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0033)

Inlägg:

Isabelle Thomas (föredragande) gjorde före omröstningen ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy