Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

8. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy