Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy