Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 21. oktober 2014 - Strasbourg

12. Evaluering af Barroso II-Kommissionen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionens formand: Evaluering af Barroso II-Kommissionen (2014/2812(RSP))

Indlæg af Bernd Lucke.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno, løsgænger, og Steven Woolfe, som anmodede om, at forhandlingen skulle afsluttes med et forslag til beslutning på grundlag af forretningsordenens artikel 123 (formanden konstaterede, at der var tale om en forsinket anmodning om ændring af dagsordenen).

Talere: José Manuel Barroso og formanden, som takkede José Manuel Barroso på Parlamentets vegne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden præciserede proceduren for ændring af dagsordenen.

Indlæg af Bernd Lucke.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik