Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - Strasbourg

12. Yleiskatsaus Barroson toisen komission toimintaan (keskustelu)
CRE

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Yleiskatsaus Barroson toisen komission toimintaan (2014/2812(RSP))

Bernd Lucke käytti puheenvuoron.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gianluca Buonanno ja Steven Woolfe, joka pyysi, että keskustelun päätteeksi esitetään päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti (puhemies totesi, että kyseessä on esityslistan muuttamista koskeva pyyntö, joka on esitetty liian myöhään).

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja puhemies, joka kiitti José Manuel Barrosoa Euroopan parlamentin puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies selitti esityslistan muuttamisessa noudatettavan menettelyn.

Bernd Lucke käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö