Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 21. októbra 2014 - Štrasburg

12. Preskúmanie druhej Barrosovej Komisie (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie predsedu Komisie: Preskúmanie druhej Barrosovej Komisie (2014/2812(RSP))

V rozprave vystúpil Bernd Lucke.

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno – nezaradený poslanec, a Steven Woolfe so žiadosťou o ukončenie rozpravy o návrhu uznesenia na základe článku 123 rokovacieho poriadku (predseda uviedol, že ide o neskoro predloženú žiadosť o zmenu programu).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Barroso a predseda, ktorý sa v mene Európskeho parlamentu poďakoval Josému Manuelovi Barrosovi.

Rozprava sa skončila.

Predseda vysvetlil postup pre zmeny programu rokovania.

V rozprave vystúpil Bernd Lucke.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia