Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

12. Granskning av Barroso II-kommissionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens ordförande: Granskning av Barroso II-kommissionen (2014/2812(RSP))

Talare: Bernd Lucke.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, och Steven Woolfe, som begärde att man skulle avsluta debatten med ett resolutionsförslag baserat på artikel 123 i arbetsordningen (talmannen konstaterade att det rörde sig om en alltför sen begäran om ändring av föredragningslistan).

Talare: José Manuel Barroso och talmannen, som tackade José Manuel Barroso på Europaparlamentets vägnar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen förklarade vilket förfarande som gäller för att ändra föredragningslistan.

Talare: Bernd Lucke.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy