Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 21. oktober 2014 - Strasbourg

13. Priprava zasedanja Evropskega sveta (23. in 24. oktober 2014) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (23. in 24. oktober 2014) (2013/2705(RSP))

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Bill Etheridge in Paul Rübig, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr, samostojni poslanec, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis, Peter Eriksson, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Barbara Spinelli, Yannick Jadot, Massimiliano Salini, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Adina-Ioana Vălean, Roberto Gualtieri, Jadwiga Wiśniewska, András Gyürk, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Miriam Dalli, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, Paul Tang, Tunne Kelam, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Jeppe Kofod in Linda McAvan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivan Jakovčić, Costas Mavrides in Kazimierz Michał Ujazdowski.

Govorila sta Jyrki Katainen in Benedetto Della Vedova.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov