Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2040(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0014/2014

Teksty złożone :

A8-0014/2014

Debaty :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0036

Protokół
Wtorek, 21 października 2014 r. - Strasburg

16. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 - wszystkie sekcje (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 [12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enrico Zanetti (urzędujący przewodniczący Rady) i Jacek Dominik (członek Komisji).

Głos zabrali: Zigmantas Balčytis (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Reimer Böge (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Maria Arena (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Catherine Stihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Roberts Zīle (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Müller, Silvia Costa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Tomáš Zdechovský (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jan Olbrycht, Jens Geier, Anders Primdahl Vistisen, Pablo Echenique, Monika Vana, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Christian Ehler, aby przez podniesienie niebieskiej kartki zadać pytanie Jackowi Dominikowi (Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami posłowie nie mogą zadawać członkom Komisji pytań przez podniesienie niebieskiej kartki), Richard Ashworth, Miguel Viegas, Marco Zanni, Edouard Ferrand, Ingeborg Gräßle, Paul Tang, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Patricija Šulin, Vladimír Maňka, Ivan Štefanec, Pina Picierno, Janusz Lewandowski, Iratxe García Pérez i Georgios Kyrtsos.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki, Tamás Deutsch i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Marijana Petir, Zoltán Balczó, Angélique Delahaye, Nicola Caputo i Michel Dantin.

Głos zabrali: Jacek Dominik, Enrico Zanetti, Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 22.10.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności