Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 21 октомври 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Резултат от конференцията на високо равнище по въпросите на заетостта в Европа (проведена в Милано на 8 октомври) (разискване)
 6.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г. (разискване)
 7.Образуване на политическа група
 8.Време за гласуване
  
8.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/012 BE/Ford Genk от Белгия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/002 BE/Carsid от Белгия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/006 FR/PSA (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Обзор на дейността на Комисията по време на втория мандат на Барозу (разискване)
 13.Подготовка на Европейския съвет (23-24 октомври 2014 г.) (разискване)
 14.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 15.Проект на коригиращ бюджет №2/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (разискване)
 16.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. - всички раздели (разискване)
 17.Демокрация, правова държава и основни права в Унгария (разискване)
 18.Мита върху стоки с произход от Украйна ***I (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (180 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (218 kb) 
 
Протокол (147 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (46 kb) Резултати от поименно гласуване (145 kb) 
 
Протокол (234 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (317 kb) Резултати от поименно гласуване (579 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност