Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 21. oktober 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Resultat af højniveaukonferencen om beskæftigelse i Europa (Milano, den 8. oktober) (forhandling)
 6.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (forhandling)
 7.Dannelse af en politisk gruppe
 8.Afstemningstid
  
8.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - metal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/012 BE/Ford Genk (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/002 BE/Carsid (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/006 FR/PSA (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Evaluering af Barroso II-Kommissionen (forhandling)
 13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (23.-24. oktober 2014) (forhandling)
 14.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 15.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2014 - overskud fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (forhandling)
 16.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner (forhandling)
 17.De demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn (forhandling)
 18.Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (159 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (218 kb) 
 
Protokol (122 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (44 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (131 kb) 
 
Protokol (212 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (216 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (423 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik