Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Työllisyyttä Euroopassa käsitelleen korkean tason konferenssin tulokset (Milano, 8. lokakuuta) (keskustelu)
 6.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Poliittisen ryhmän muodostaminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana Metal (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/002 BE/Carsid (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/006 FR/PSA (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Yleiskatsaus Barroson toisen komission toimintaan (keskustelu)
 13.Eurooppa-neuvoston (23.–24. lokakuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 14.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 15.Lisätalousarvioesitys nro 2/2014 – varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (keskustelu)
 16.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 17.Demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tila Unkarissa (keskustelu)
 18.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavat tullit ***I (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (165 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (218 kb) 
 
Pöytäkirja (126 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (45 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (121 kb) 
 
Pöytäkirja (209 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (204 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (500 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö