Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Utorak, 21. listopada 2014. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Sastav Parlamenta
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 5.Ishod konferencije na visokoj razini o zapošljavanju u Europi (Milano, 8. listopada) (rasprava)
 6.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2014. (rasprava)
 7.Sastav kluba zastupnika
 8.Glasovanje
  
8.1.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/004, ES/Comunidad Valenciana metal (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2013/012 BE/Ford Genk (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2013/002 BE/Carsid (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/006 FR/PSA (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Pregled rada Komisije Barroso II (rasprava)
 13.Pripreme za sastanak Europskog vijeća (23. i 24. listopada 2014.) (rasprava)
 14.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 15.Nacrt izmjene proračuna br. 2/2014 - višak po izvršenju proračuna za 2013. (rasprava)
 16.Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. - svi dijelovi (rasprava)
 17.Demokracija, vladavina prava i temeljna prava u Mađarskoj (rasprava)
 18.Carine na robu podrijetlom iz Ukrajine ***I (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (162 kb) Popis nazočnih (65 kb)    Rezultati poimeničnog glasovanja (218 kb) 
 
Zapisnik (145 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (48 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (121 kb) 
 
Zapisnik (210 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (303 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (501 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti