Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Resultatet av högnivåkonferensen om sysselsättning i Europa (Milano, den 8 oktober) (debatt)
 6.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (debatt)
 7.Bildande av en politisk grupp
 8.Omröstning
  
8.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Granskning av Barroso II-kommissionen (debatt)
 13.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (debatt)
 14.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 15.Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av budgeten för 2013 (debatt)
 16.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt (debatt)
 17.Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern (debatt)
 18.Tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (164 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (218 kb) 
 
Protokoll (123 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (43 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (121 kb) 
 
Protokoll (212 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (212 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (501 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy