Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 22. října 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Představení sboru komisařů a jejich pracovního programu zvoleným předsedou Komise (rozprava)
 3.Volba Komise (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)
 4.Hlasování
  4.1.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (hlasování)
  4.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  4.3.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly (hlasování)
  4.4.Protokol k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.5.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014 (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Předložení dokumentů
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 11.Převody prostředků
 12.Situace v Kobani a hrozba IS (rozprava)
 13.Situace v Hongkongu (rozprava)
 14.Trest smrti pro Asiu Bibiovou (rozprava)
 15.Evropští bojovníci IS (rozprava)
 16.Společná policejní operace „Mos Maiorum“ (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Společná policejní operace „Mos Maiorum“ (pokračování rozpravy)
 19.Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací – Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (172 kb) Prezenční listina (65 kb)    Jmenovitá hlasování (2618 kb) 
 
Zápis (202 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (645 kb) Jmenovitá hlasování (1043 kb) 
 
Zápis (281 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (905 kb) Jmenovitá hlasování (2363 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí