Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 22 oktober 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den valde kommissionsordföranden presenterar kommissionskollegiet och kommissionens arbetsprogram (debatt)
 3.Val av kommissionen (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)
 4.Omröstning
  
4.1.Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av budgeten för 2013 (omröstning)
  
4.2.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (omröstning)
  
4.3.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt (omröstning)
  
4.4.Protokoll till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Inkomna dokument
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 11.Anslagsöverföringar
 12.Situationen i Kobane och hotet från IS (debatt)
 13.Situationen i Hongkong (debatt)
 14.Dödsdom för Asia Bibi (debatt)
 15.Europeiska IS-soldater (debatt)
 16.Den gemensamma polisinsatsen ”Mos Maiorum” (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Den gemensamma polisinsatsen ”Mos Maiorum” (fortsättning på debatten)
 19.Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation - Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (172 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2618 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (628 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1036 kb) 
 
Protokoll (282 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (934 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2359 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy