Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0166/2014

Συζήτηση :

PV 23/10/2014 - 6.2
CRE 23/10/2014 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2014 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0040

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο

6.2. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 και B8-0179/2014 (2014/2904(RSP))

Οι Seán Kelly, Heidi Hautala, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Karol Karski και Javier Nart παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Goffredo Maria Bettini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Bușoi, Ruža Tomašić και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου