Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2904(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0166/2014

Debatten :

PV 23/10/2014 - 6.2
CRE 23/10/2014 - 6.2

Stemmingen :

PV 23/10/2014 - 7.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0040

Notulen
Donderdag 23 oktober 2014 - Straatsburg

6.2. Mensenrechten in Oezbekistan
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 en B8-0179/2014 (2014/2904(RSP))

Seán Kelly, Heidi Hautala, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Karol Karski en Javier Nart lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Goffredo Maria Bettini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina en Ignazio Corrao.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Bușoi, Ruža Tomašić en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 23.10.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid