Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2904(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0166/2014

Rozpravy :

PV 23/10/2014 - 6.2
CRE 23/10/2014 - 6.2

Hlasování :

PV 23/10/2014 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0040

Zápis
Čtvrtek, 23. října 2014 - Štrasburk

7.2. Lidská práva v Uzbekistánu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 a B8-0179/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0166/2014

(nahrazující B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0176/2014, B8/0178/2014 a B8-0179/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, David McAllister, Lorenzo Cesa, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei a Elena Valenciano za skupinu S&D;

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić a Andrzej Duda za skupinu ECR;

Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga a Robert Rochefort za skupinu ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2014)0040)

(Návrh usnesení B8-0174/2014 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí